T.C.
KASTAMONU
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınacak sözleşmeli aşçı ile ilgili nihai başarı listeleri yayınlanmıştır.
Sınavı kazanan adayların işbu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENEN BELGELER :
a) Mal Bildirimi
b) Başka bir kurum veya kuruluşa mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe.
c) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/18-c maddesi gereğince; "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını" belirtir tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu.
d) Askerlik durumunu gösterir belge.
e) Eş durununu gösterir yazılı beyan (evli ise eşinin görevi ve görev yeri), bekar ise bekar olduğu yazılacaktır.
f) 2 adet vesikalık fotoğraf.
İlanen duyurulur. 27.02.2017

 

MECBURİ HİZMET DİLEKÇESİ EŞ DURUM DİLEKÇESİ
MAL BİLDİRİM FORMU AŞÇI ALIMI NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

 

 

 

 

 

Kastamonu Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 28.02.2017 ] - Webmaster : Hüseyin KARAKAYA
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.