FAYDALI BAĞLANTILAR


T.C. KİMLİK NO ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!!!

CUMHURBAŞKANLIĞI - TBMM
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
Türkiye Büyük Millet Meclisi


ÜNİVERSİTELER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar
Akdeniz Üniversitesi , Antalya
Anadolu Üniversitesi , Eskişehir
Ankara Üniversitesi, Ankara
Atatürk Üniversitesi, Erzurum
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir
Boğaziçi Üniversitesi , İstanbul
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale
Çukurova Üniversitesi, Adana
Dicle Üniversitesi, Diyarbakir
Dokuz Eylül Üniversitesi , İzmir
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
Ege Üniversitesi, Izmir
Erciyes Üniversitesi, Kayseri
Fırat Üniversitesi, Elazığ
Galatasaray Üniversitesi, İstanbul
Gazi Üniversitesi, Ankara
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Hacettepe Üniversitesi , Ankara
Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
İnönü Üniversitesi, Malatya
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi , Istanbul
Kafkas Üniversitesi , Kars
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , K.Maraş
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Kocaeli
Marmara Üniversitesi , Istanbul
Mersin Üniversitesi, Mersin, İçel
Mimar Sinan Üniversitesi, Istanbul
Muğla Üniversitesi, Muğla
Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Hatay
Niğde Üniversitesi , Niğde
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun
Osmangazi Üniversitesi Eskişehir
Pamukkale Üniversitesi, Denizli
Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, Sakarya
Selçuk Üniversitesi , Konya
Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
Trakya Üniversitesi, Edirne
Uludağ Üniversitesi , Bursa
Yıldız Teknik Üniversitesi, Istanbul
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak
Atılım Üniversitesi, Ankara
Başkent Üniversitesi, Ankara
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul
Beykent Üniversitesi, İstanbul
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul
Bilkent Üniversitesi, Ankara
Çağ Üniversitesi, Tarsus, İçel
Çankaya Üniversitesi, Ankara
Doğuş Üniversitesi , İstanbul
Fatih Üniversitesi, İstanbul
Haliç Üniversitesi, İstanbul
Işık Üniversitesi, İstanbul
Kadir Has Üniversitesi, İstanbul
Koç Üniversitesi , İstanbul
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Sabancı Üniversitesi, İstanbul
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, KKTC
Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke, KKTC
Uluslararası Amerikan Üniversitesi Girne, KKTC
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC
Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC
Polis Akademisi, Ankara
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Ankara

BAKANLIKLAR
T.C. Başbakanlık
T.C. Adalet Bakanlığı
T.C. Milli Savunma Bakanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı
T.C. Dışişleri Bakanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Ulaştırma Bakanlığı

T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı


YÜKSEK YARGI ORGANLARI
Anayasa Mahkemesi
Danıştay Başkanlığı
Sayıştay
Yüksek Seçim Kurulu

Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Avrupa ve İnsan Hakları Mahkemesi


 
BAROLAR
Barolar Birliği
İstanbul Barosu
Ankara Barosu
İzmir Barosu
Konya Barosu
 

ASKERİ LİNKLER
Genel Kurmay Başkanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kara Harp Okulu
Hava Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Asker Alma Dairesi Başkanlığı
 

NOTERLER
Noterler Birliği

ARAŞTIRMA KURUMLARI
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV), 
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Milli Prodüktivite Merkezi

MÜSTEŞARLIKLAR - ÜST KURULLAR
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Konut Müsteşarlığı
T.C. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
T.C. Savunma Sanayi Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı
T.C. Devlet Plânlama Teşkilatı
Sermaye Piyasası Kurulu
Rekabet Kurumu

BBDK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
Telekominükasyon Kurumu
Radyo Televizyon Üst Kurulu

ULUSLARARASI KURULUŞLAR
Birleşmiş Milletler
IMF
Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Bankası
OECD
NATO
Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Asya Kalkınma Bankası
İslam Konferansı Teşkilatı
İslam Kalkınma Bankası
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası

GENEL MÜDÜRLÜKLER
Bağkur Genel Müdürlüğü
Gelirler Genel Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İETT Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
GASKİ Genel Müdürlüğü
PTT Genel Müdürlüğü
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
DİSKİ Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü
Turk Telekom AR-GE Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü
ETİ elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Gnl. Müd.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü
A.S.K.İ. Su ve Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Gnl. Müd.
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü A.Ş.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gnl. Müd.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü ve Sorunları Gnl. Müd.
Orman Genel Müdürlüğü
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
İSU Genel Müdürlüğü
TCK Karayolları Genel Müdürlüğü
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Sümerhalı Genel Müdürlüğü
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Gnl. Müd.
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Gnl. Müd.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Gnl. Müd.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Gnl. Müd.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gnl. Müd.
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gnl. Müd.
Kayseri Su Kanalizasyon İdaresi Gnl. Müd.
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gnl. Müd.
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

VALİLİKLER
T.C. Adana Valiliği
T.C. Adıyaman Valiliği
T.C. Afyon Valiliği
T.C. Ağrı Valiliği
T.C. Amasya Valiliği
T.C. Ankara Valiliği
T.C. Antalya Valiliği
T.C. Artvin Valiliği
T.C. Aydın Valiliği
T.C. Balıkesir Valiliği
T.C. Bilecik Valiliği
T.C. Bingöl Valiliği
T.C. Bitlis Valiliği
T.C. Bolu Valiliği
T.C. Burdur Valiliği
T.C. Bursa Valiliği
T.C. Çanakkale Valiliği
T.C. Çankırı Valiliği
T.C. Çorum Valiliği
T.C. Denizli Valiliği
T.C. Diyarbakır Valiliği
T.C. Edirne Valiliği
T.C. Elazığ Valiliği
T.C. Erzincan Valiliği
T.C. Erzurum Valiliği
T.C. Eskişehir Valiliği
T.C. Gaziantep Valiliği
T.C. Giresun Valiliği
T.C. Gümüşhane Valiliği
T.C. Hakkari Valiliği
T.C. Hatay Valiliği
T.C. Isparta Valiliği
T.C. Mersin Valiliği
T.C. İstanbul Valiliği
T.C. İzmir Valiliği
T.C. Kars Valiliği
T.C. Kastamonu Valiliği
T.C. Kayseri Valiliği
T.C. Kırklareli Valiliği
T.C. Kırşehir Valiliği
T.C. Kocaeli Valiliği
T.C. Konya Valiliği
T.C. Kütahya Valiliği
T.C. Malatya Valiliği
T.C. Manisa Valiliği
T.C. Kahramanmaraş Valiliği
T.C. Mardin Valiliği
T.C. Muğla Valiliği
T.C. Muş Valiliği
T.C. Nevşehir Valiliği
T.C. Niğde Valiliği
T.C. Ordu Valiliği
T.C. Rize Valiliği
T.C. Sakarya Valiliği
T.C. Samsun Valiliği
T.C. Siirt Valiliği
T.C. Sinop Valiliği
T.C. Sivas Valiliği
T.C. Tekirdağ Valiliği
T.C. Tokat Valiliği
T.C. Trabzon Valiliği
T.C. Tunceli Valiliği
T.C. Şanlıurfa Valiliği
T.C. Uşak Valiliği
T.C. Van Valiliği
T.C. Yozgat Valiliği
T.C. Zonguldak Valiliği
T.C. Aksaray Valiliği
T.C. Bayburt Valiliği
T.C. Karaman Valiliği
T.C. Kırıkkale Valiliği
T.C. Batman Valiliği
T.C. Şırnak Valiliği
T.C. Bartın Valiliği
T.C. Ardahan Valiliği
T.C. Iğdır Valiliği
T.C. Yalova Valiliği
T.C. Karabük Valiliği
T.C. Kilis Valiliği
T.C. Osmaniye Valiliği
T.C. Düzce Valiliği 
Not : Yönlendirilen linklerin içeriği konusunda sorumluluk site sahiplerine aittir.
Kastamonu Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 18 Nisan 2017 ] - Webmaster : Hüseyin KARAKAYA
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.