Mübaşir Sözlü Sınav İlanı Yayınlanmıştır.
08.04.2021

T.C. 
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N 


    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/02/2021 tarihli ilanı ile Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bağlı Tosya ve Araç Adliyelerinde istihdam edilecek olan Sözleşmeli (657 4/b) Mübaşir adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ilan ekinde yayınlanmıştır. Sözlü Sınava hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi 07/05/2021 tarihinde Adliyemiz internet sitesinde yayınlanacak olup, ilanen tebliğ olunur. 09/04/2021 

 

TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu
Kastamonu Adliyesi