Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Büro Personeli - Teknisyen - Hemşire Alımı İçin Yapılan Mülhakat Sonuçları Açıklanmıştır.
13.10.2023

T.C.

KASTAMONU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli, 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı gereği Başkanlığımıza verilen sınav izni ile; Aksaray Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere;

            * Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli Büro Personeli, Teknisyen ve Hemşire alımı için sözlü sınav sonucu nihai başarı sırası aşağıdaki sorgu ekranlarında belirtilmiştir.

            ASİL olarak kazanan adayların, istenilen belgeleri 03/11/2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgeleri il dışından gönderecek adaylar, bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.)           

            *İstenen Belgeler: (BELGELERİN AŞAĞIDAKİ SIRAYA GÖRE TESLİM EDİLMESİ)

              1-Nüfus Kayıt Örneği, (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

           2-Adli Sicil Kaydı. (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) (Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde)

             3-Mal bildirim Forumu (üzerinde kayıtlı herhangi bir şey olmasa dahi, iki sayfası da imzalanmak suretiyle) (Tıklayınız).

           4-Diploma aslı, fotokopisi, E-devletten alınacak mezun belgesi veya (üniversite, okul veya noter) onaylı örneği. (Belgenin aslını göstermek şartıyla, Başkanlığımızca aslı gibidir yapılmaktadır.)   

           5-Sağlık Kurul Raporu.

         ASIL olarak kazanan adayların tam teşekküllü devlet hastanelerinden (Karar kısmında; “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, kör, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı” “Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) olur, Teknisyen olur veya Hemşire olur” ibaresi yazılı sağlık kurulu raporu almaları, (Başvurulan unvana ilişkin olması)

            6- KPSS Sonuç Belgesi.

            7-Başka bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tıklayınız).

            8-Eş durum beyanı (Bekar adaylar dahil olmak üzere) (Tıklayınız).

            9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

            10-Biyometrik fotoğraf 2 adet. (Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

 

            ***İSTENİLEN BELGELER YUKARIDA BELİRTİLEN SIRALAMAYA GÖRE 03/11/2023 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR MAVİ ŞEFFAF DOSYA İÇERİSİNDE 1 NÜSHA ŞEKLİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

            Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, nihai listede asil olarak adı geçen adayların adresine ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilan tarihinden itibaren istenilen evrakları belirtilen tarih içerisinde teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayların istihdamları yapılmayacak, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır.       

            İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 13/10/2023

 

TC KİMLİK NO
ADI VE SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu