Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy-Kilo Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Aday Listesi Yayınlanmıştır.
08.04.2021

T.C. 
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N 


    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/02/2021 tarihli ilanı ile Kastamonu Adliyesinde istihdam edilecek olan Sözleşmeli (657 4/b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının boy kilo ölçümü 13/04/2021 Salı günü Saat 15:00'de Kastamonu Adliyesinde yapılacak olup, boy kilo ölçümüne girmeye hak kazanan adayların listesi ilan ekinde yayınlanmıştır. Boy kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların belirtilen tarih ve saatte Kastamonu Adliyesi Komisyon Kaleminde hazır bulunmaları, mülakat ve mülakat öncesi maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri,  adliye içerisine aday yakınlarının alınmayacağı, adayların ise kimlikleri ve HES kodu ile alınacağı, ilanen tebliğ olunur. 09/04/2021 

TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu
Kastamonu Adliyesi