Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Mübaşir Alımı İçin Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazananlar Açıklanmıştır.
15.06.2023

T.C. 
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N 


     Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarihli ilanı ile Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bağlı Kastamonu, Araç, Azdavay, Devrekani, Taşköprü ve Tosya Adliyelerinde istihdam edilecek olan Sözleşmeli (657 4/b) Mübaşir pozisyonu için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ilan ekinde yayınlanmıştır. Mülakata girmeye hak kazanan adayların sorgulama ekranında belirtilen tarih ve saatte Kastamonu Adliyesi Komisyon Kaleminde kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları ilanen tebliğ olunur.15/06/2023 

T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu