Sözleşmeli Mübaşir mülakat tarihi ve mülakata girmeye hak kazananlar
21.05.2021

T.C. 
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N 


    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23/02/2021 tarihli ilanı ile Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bağlı Tosya  ve Araç Adliyelerinde istihdam edilecek olan Sözleşmeli (657 4/b) Mübaşir adaylarının mülakat sınavı 27/05/2021 günü saat 13:30 da Kastamonu Adliyesinde yapılacak olup mülakat sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ilan ekinde yayınlanmıştır.  Mülakat sınava katılmaya hak kazanan adayların belirtilen tarih ve saatte Kastamonu Adliyesi Komisyon Kaleminde hazır bulunmaları, mülakat sınavı sırasında ve öncesi maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri,  adliye içerisine aday yakınlarının alınmayacağı, adayların ise kimlikleri ve HES kodu ile alınacağı, ilanen tebliğ olunur. 21/05/2021 

TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu
Kastamonu Adliyesi