Sürekli İşçi Sınavı Sonuç İlanı
15.07.2021

T.C.
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


              4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.
 

              Sınavı "ASİL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 27.07.2021 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. 


              Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
              İlanen tebliğ olunur. 15.07.2021

 

HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

1 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
     (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.)

2 - Sürekli İşçi Tercih Formu.
     (Tercih Formu için tıklayınız) 

TC
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu
Kastamonu Adliyesi